Husdrömmar

Husdrömmar?

 

Hos oss finns det erfarenhet inom design, teknik och projektledning för att alltid behålla översikten och optimera resultatet i alla led.

 

Är ni en familj med husdrömmar då kan IPaD hjälper er från dröm till inflytt. I många fall kan ett nyproducerat enfamiljshus ha lägre månadskostnad än en hyreslägenhet.

Dessutom får man mycket mera plats, får tillgång till en efterlängtad trädgård och kan leva ett mycket mera fritt liv.

 

IPaD hjälpa er från de första planerna till hur man lägger upp finansering, tomtköp, planerar byggnationen och följer er hela vägen till ert inflyttningsklara hus.

 

 

 

 

Design, planering och utförande

 

 • Tomtutvärdering
 • Husdesign eller utvärdering av olika hustyper
 • Design av tomten med placering av hus, hänsynstagande till befintliga uthus och dylikt
 • Kostnadskalkyler
 • Bygglovsprocessen
 • Entreprenadskoordination

 

Markarbeten som en del av vår service

 • Husgrundsförberedelser
 • Vatten & avlopp
 • Stödmurar, infarter m.m.

 

Sekundära byggnadsarbeten

 • Terrasser
 • Carport & garage
 • Friggebod & Attefallshus (inkl. design)
 • Husmålning

 

Vi är så klart registrerade för ROT tjänster.

 

 

 

 

Markus T. Kalo, M.Sc.

Civilingenjör och arkitekt

Husdrömmar inom räckhåll