HEM

Samordning, innovation och helhetstänkande

Välkommen till IPaD!
Hos oss finns det erfarenhet inom design, teknik och projektledning för att alltid behålla översikten och optimera resultatet i alla led.

Företagets idé och namn: Integrated Planning and Design (IPaD)

 Såhär beskriver den internationella arkitekten och delägaren Markus T. Kalo, M.Sc. :


De flesta projekt, oavsett om det gäller privata eller kommersiella kunder börjar med en arkitektrådgivning på plats hos kund. På denna rådgivning och i den efterföljande rapporten sammanflätas kundens behov, idag och i framtid med de förutsättningar fastigheten har (detaljplan, topografi, tomtstorlek, tekniska förutsättningar) med kundens estetiska smak /önskemål och ekonomiska förutsättningar.

Väljer parterna efter denna arkitektrådgivning att ingå ett vidare samarbete som då t.ex. resulterar i framtagning av handlingar, förhandsbesked, bygglov och tekniska ritningar & beskrivningar, händer något ganska fascinerande i designprocessen:
"Plötsligt börjar"huset rita sig själv"
"Alla delar som har kommit fram under arkitektrådgivningen faller på plats och bildar en helhet. Fastigheten växer fram på ritbordet och skärmen och jag blir nästan som en åskådare som är nyfiken på slutprodukten."


Efter inlämnad design, erhållet bygglov och/eller startbesked kan parterna välja att samarbeta vidare.
För privata projekt lämnas då en offert för den tilltänkta fastighetsutvecklingen som då utförs av vårt eget byggbolag
För kommersiella projekt leder det vanligtvis till ett samordnings- eller projektledaruppdrag för att genomföra projektet på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

I båda fallen är IPaD's strävan att byggherren/kunden kan fokusera på det den är bra på (sitt arbete, sin verksamhet) och att vi tar helhetsansvar för det vi är bra på (hållbar fastighetsutveckling - tills projektet står inflyttningsklart).


Markus T. Kalo, M.Sc. arkitekt och delägare


Stefan Slotte, delägare.

Teknisk samordning och projektledning


Om oss

Företaget IPaD AB med sina delägda dotterbolag KASLOTT AB och KASLOTT HOME AB arbetar dels med fastighetsförädling för privata och kommersiella kunder, främst i Sverige och dels med fastighetsförvaltning och uthyrning av småskaliga fastigheter, främst i Storstockholm med omnejd.


I företagets olika delar ingår:

 • Arkitekt- och ingenjörsverksamhet
  Allt från första konceptet, detaljplaner, förhandsbesked och bygglov till tekniska utredningar, granskningar, samordning, projekt- och bygglednin
  I dessa arbeten ligger ett stor fokus på en integrerad helhet av kundens behov, fastighetens förutsättningar och ekonomiska kalkyler som tar både investerings- och långsiktiga driftskostnader (LCC) i beaktande.
  Det finns en 25 årig erfarenhet, både med storskaliga projekt med internationella kunder, såsom hotell- och butikskedjor (bl.a. ACCOR, LIDL, IKEA, ELGIGANTEN, CITIZEN M m.fl.) och småskaliga projekt så som nyproducerade nyckelfärdiga eller arkitektritade villor, tillbyggnader och attefallshus(se även våra egna ATTEKUB©- 60m² attefallshus i två våningsplan på attekub.se)

 • Bygg- och entreprenadsverksamhet
  I de flesta av våra byggprojekt har vi varit involverade från första konceptet till nyckelfärdig överlämning till kund eller vår egen fastighetsförvaltning.
  I vissa fall kommer vi in senare i ett pågående projekt där vi fortsätter med en påbörjad utveckling eller utför redan erhållna bygglov.
  Vi har under de senaste 25 åren utvecklat och sålt en hel del småhusfastigheter i områden som utvecklas från sommarstugor till villor med tillhörande trädgård och sidobyggnader. I samband med det har ekonomiska och estetiska värden varit de viktigaste faktorerna.
  I våra byggprojekt tar vi ett helhetsansvar, allt från mark till bygg, el, vvs och kyla ingår. Den delen som vi har ansvar för överlämnar vi nyckelfärdig till kund.

 • Fastighetsförvaltning & Uthyrning
  Vi äger, förvaltar och hyr ut en fastigheter i norra Stockholmsområdet, dels mera centralt belägna objekt för långtidshyresgäster (15-120m²) och dels IPaD Seacottages som alla ligger på fastlandssidan med utsikt över skärgården.
  För långtidshyror finns just nu inga vakanser men en intresseanmälan kan göras skriftligen genom att mejla till info@ipad.se
  För att hyra ett av våra sjönära hus mellan 1-9 månader mejla till seacottages@ipad.se
  För att hyra ett av våra sjönära hus (IPaD Seacottages) för en skärgårdssemester nära Stockholm, kolla gärna för lediga datum på airbnb.com eller VRBO.com. För att hitta en särskild stuga/hus och för att boka direkt, skicka mejl till seacottages@ipad.se