Systemlösningar

Systemlösningar för inomhusklimat


IPaD jobbar exklusivt med företaget Swegon med en rad projektbaserade uppdrag


Systemlösningar för bästa möjliga inomhusklimat med minsta möjliga energianvändning kräver en integrerad projektering så tidigt som möjligt i ett fastighetsprojekt.

Lyhördhet och kunskap kring de särkrav och egenskaper olika byggnadstyper har är avgörande för en effektiv anläggning.


IPaD har gedigna kunskaper för bla. hotell, butiker, skolor och multifunktionella byggnader.

Air Academy föreläsningar

Föreläsningar om behovsstyrd ventilation, synergier mellan energiproduktion och energidistribution och systemfokus vid integrerad projektering.


Systemutbildningar

Swegons system och systemprodukter för högsta komfort och minsta energianvändning.


Slutkundsseminarier

Kundens kalkyl för ROT och nyproduktion för olika byggnadstyper. Vad är en hög komfort värd? Vad är en låg driftskostnad värd. Hur bör man prioritera?


Konceptutveckling och stöd för olika byggnadstyper


Hotel Solution, Retail Solution, Office Solution mfl.

Produkter och system måste hanteras på olika sätt i åtskilliga byggnadstyper. En induktionsapparat i ett hotell möter helt andra krav än i ett kontor. Dessa skillnader börjar vid investeringsbesluten, fortsätter i projekteringsfasen och vid installation och sträcker sig hela vägen till service och underhåll.

Bästa inomhusklimat med minsta energianvändning