Referens och byggprojekt

IPaD AB - Referenser

Välkommen att se ett urval av våra projekt. Hör gärna av dig till oss för mer information eller platsbesök.

Villa i Österåker


Ny villa i Österåker, byggstart våren 2024, design, bygglov & bygg: IPaD AB

Villa på Lidingö


Ny villa på Lidingö, bygglov våren 2024, design, bygglov IPaD AB

ATTEKUB 2:

50m2 attefallshus i två våningsplan,design, & bygg: IPaD AB (Österåker 2017)

ATTEKUB 3:

50m2 attefallshus i två våningsplan i Österåker,design, & bygg: IPaD AB (2018)

 Om- och tillbyggnad av villa

design : IPaD AB (2019)

Områdesutveckling för styckning och exploatering


  design & kalkyl IPaD AB (2020)


4 lägenheter,  Upplands Väsby

design, bygglov & bygg: IPaD AB (2020 - 2023)

Villa i Småland

design, bygglov & teknisk samordning:IPaD AB (2021)

 "Funkis" Attefallshus 


om 60m2 i två våningsplan, design & startbesked IPaD AB (2021)

ATTEKUB 4

uthyrd i egen regi, 60m2 attefallshus i två våningsplan,design, & bygg: IPaD AB (2022).


ATTEKUB 1

Attefallshus om 50 m2 i två våningar. Design och bygg IPad AB, 2017

Organisation och kommunikation är hörnstenar i varje projekt