Husdrömmar

Husdrömmar?


Hos oss finns det erfarenhet inom design, teknik och projektledning för att alltid behålla översikten och optimera resultatet i alla led.


Är ni en familj med husdrömmar då kan  IPaD hjälper er från dröm till inflytt. I många fall kan ett nyproducerat enfamiljshus ha lägre månadskostnad än en hyreslägenhet. 

Dessutom får man mycket mera plats, får tillgång till en efterlängtad trädgård och kan leva ett mycket mera fritt liv.


IPaD hjälpa er från de första planerna till hur man lägger upp finansering, tomtköp, planerar byggnationen och följer er hela vägen till ert inflyttningsklara hus.

Design, planering och utförande


Tomtutvärdering

Husdesign eller utvärdering av olika hustyper

Design av tomten med placering av hus, hänsynstagande till befintliga uthus och dylikt

Kostnadskalkyler

Bygglovsprocessen

Entreprenadskoordination


Markarbeten som en del av vår service

Husgrundsförberedelser

Vatten & avlopp

Stödmurar, infarter m.m.


Sekundära byggnadsarbeten

Terrasser

Carport & garage

Friggebod & Attefallshus (inkl. design)

Husmålning


Vi är så klart registrerade för ROT och RUT tjänster.

 

Husdrömmar inom räckhåll